Broschyr till SEOM

Sollentuna har tryckt upp en liten broschyr i A6 format, inplastade om 5st i varje bunt. Broschyren informerar och uppmanar folk som bor i flerbostadshus att återvinna sina matrester. Är du själv i behov av att trycka en broschyr till ditt företag, projekt eller din organisation så kontakta oss på info@amotryck.se eller per telefon 08-82 52 10.