Utbildningsmaterial till Scouterna

Scouterna har tryckt upp utbildnings material i form av kataloger i tre olika upplagor. En utbildningsbroschyr framtagen för barn mellan 7-10år, för ungdomar mellan 11-14år samt en aktivitetsguide för ledare och medhjälpare. En katalog, broschyr eller folder fungerar utmärkt som utbildningsmaterial. Läs mer om hur du kan trycka din egen katalog.